Optocht reglement

Reglement optochtdeelnemers in Oelewaal

Startnummer:
Elke deelnemer krijgt van de Senaat twee bordjes met daarop het startnummer. Dit startnummer moet goed zichtbaar aan de vóór- en achterkant van de wagen / deelnemer / object in de optocht worden vastgemaakt. Dit startnummer wordt vrijdagavond voor de optocht door de Senaat afgegeven. Na de optocht wordt deze door de Senaat verwijderd.

Reclame:
Tijdens de optocht mag geen merk- of naamreclame zodanig zichtbaar worden gebruikt dat er sprake zou kunnen zijn van sponsoring. Evenmin mag er tijdens de optocht merk- of naamreclame worden uitgedeeld.

Categorieën: je kunt deelnemen in de volgende categorieën:

  • Individuelen: Het gaat hierbij om deelname van maximaal twee personen. Gebruik van motorisch of elektrisch aangedreven voertuigen is alleen toegestaan met toestemming van de Senaat.

  • Groepen: Dit is het geval bij deelname door meer dan 2 personen. Een bijbehorend voertuig mag niet motorisch of elektrisch worden voortbewogen.

  • Wagens: Het gaat dan om een motorisch voortbewogen voertuig met een of meerdere personen.

Afmetingen:
Het is belangrijk dat de deelnemers de route goed kunnen afleggen. Zorg er daarom voor dat je vooraf goed de doorrijhoogte van de route hebt bekeken. In verband met verkeersdrempels moet er voldoende ruimte tussen de onderkant van het voertuig en het wegdek zijn.

Alcohol en verkeersregels:
De chauffeurs van voertuigen mogen tijdens de optocht geen alcohol, verdovende middelen of lachgas gebruiken. Drankgebruik door deelnemers onder de 18 jaar is niet toegestaan. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels en/of aanwijzingen van de begeleiders van de optocht. Er mag voor, tijdens en na de optocht geen confetti etc. gespoten, gegooid en/of verspreid worden. Tevens is glaswerk niet toegestaan.

Veiligheid:
Alle wagens/karren en creaties dienen deugdelijk te worden gemaakt met de volgende uitgangspunten:
–  De creatie is stabiel, kan niet omvallen en er kunnen geen onderdelen vanaf vallen.
– Wagens zijn voorzien van deugdelijk leuningen indien er zich personen op de wagen begeven.
– Motorisch voortbewogen voertuigen (trekkers) hebben goed functioneerde en deugdelijke remmen.
– Er dient op elke wagen een EHBO-pakket en brandblusser aanwezig te zijn.

Route:
De start en het einde van de optocht is op het Admiraal van Ghentplein tegenover De Paulus. De deelnemers zijn verplicht om de hele route uit te lopen of te rijden. De optocht start om 13.11 uur. Deelnemers in de categorie wagens dienen zich minimaal 20 minuten voor de start van de optocht op te stellen conform instructies van de Senaat. De overige deelnemers dienen zich uiteraard ook tijdig op te stellen.

Aanrijroute:
Vanaf kruising Alex Willemstraat/Molenstraat richting De Paulus.

Afstand:
Sluit goed aan bij de deelnemer voor je, maar houd minimaal vijf meter afstand.

Aansprakelijkheid/verzekering:
Carnavalsvereniging ‘De Dorstvlegels’ is in het geheel niet aansprakelijk en/of kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of schade aan deelnemers en/of derden, ontstaan voor, tijdens of na de optocht. Elke deelnemer dient het motorvoertuig zelf minimaal W.A.-verzekerd te hebben en vooraf aan de verzekeringsmaatschappij deelname aan de optocht te melden.

Vakjurering:
Door de Senaat wordt uit elke buurt een jurylid aangezocht. Vervolgens wordt uit al deze personen, voorafgaand aan de optocht, een willekeurig jurylid benoemd tot doorslaggevend jurylid. Per categorie wordt er door de jury per deelnemer een plaatsingscijfer gegeven.

Publieksstem:
Tijdens de optocht wordt een beperkt aantal stemkaarten verstrekt aan het publiek. Het publiek kan de stem, binnen de gestelde openingstijden van de stembussen, uitbrengen in de daarvoor bedoelde stembussen.

Jurering:
De Senaat telt de cijfers van de vakjury en publieksstemmen bij elkaar op. Bij een gelijke stand geeft de waardering van het willekeurige jurylid de doorslag.

Prijzen:
Tijdens het gratis toegankelijke matinee in De Paulus, aansluitend aan de optocht, worden de prijswinnaars bekendgemaakt. Voor deze winnaars zijn bekers beschikbaar; voor wagens (3), groepen (3) en individuelen (3).

De eerste prijswinnaars in elke categorie (wagens, groepen en individuelen) ontvangen tevens een wisselbeker. De wisselbeker komt definitief in bezit wanneer driemaal achtereen de eerste prijs in de categorie is behaald of vijfmaal in totaal.

Teksten:
Teksten van deelnemers aan de optocht mogen niet kwetsend zijn.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Senaat van carnavalsvereniging ‘De Dorstvlegels’.