Optocht reglement

REGLEMENT DEELNEMERS OPTOCHT IN OELEWAAL.

Startnummer.

Deelnemers uit de regio ontvangen een start nummer na positieve beoordeling van de praalwagen.

Deelnemen aan de optocht zonder start nummer is niet toegestaan

Elke deelnemer krijgt van de senaat twee bordjes met daarop het startnummer. Dit startnummer moet goed zichtbaar aan de vóór- en achterkant van de wagen / deelnemer / object in de optocht worden vastgemaakt.

 

Reclame.

Tijdens de optocht mag geen merk- of naamreclame zodanig zichtbaar worden gebruikt, waaruit zou kunnen blijken, dat sprake is van sponsoring. Evenmin mag tijdens de optocht merk- of naamreclame worden uitgedeeld.

 

Categorieën. U kunt deelnemen in de volgende categorieën:

  • Individueel,

Het gaat hierbij om deelname van maximaal twee personen. Gebruik van motorisch of elektrisch aangedreven voertuigen alleen toegestaan met toestemming van de Senaat.

  • Groep

Dit is het geval bij deelname door meer dan 2 personen. Een bijbehorend voertuig mag niet motorisch of elektrisch worden voortbewogen.

  • Wagen, uit Oelewaal.

Het gaat dan om een motorisch voortbewogen voertuig met een of meerdere personen.

  • Praalwagens, uit de regio.

Het gaat dan om een motorisch voortbewogen voertuig met een of meerdere personen.

 

Afmetingen.

Het is belangrijk, dat de deelnemers de route goed kunnen afleggen. Zorg er daarom voor dat je van tevoren goed de doorrijhoogte van de route in de gaten houdt. In verband met verkeersdrempels moet er voldoende ruimte tussen de onderkant van het voertuig en het wegdek zijn.

 

Criteria praalwagen uit de regio,

Enkel zijn praalwagens toegestaan. De wagen dient rij technische in voldoende staat van onderhoud te verkeren en de opbouw dient stabiel te zijn.

Zogenaamde “drank wagens” al dan niet voorzien van  tapinstallatie zijn niet toegestaan en ontvangen geen start bewijs.

Het aan de beoordeling van de Senaat van de Dorstvlegels of een aangemelde deelnemer een startnummer ontvangt.

 

Alcohol en verkeersregels.

De chauffeurs van voertuigen mogen tijdens de optocht geen alcohol gebruiken, verdovende middelen of lachgas. Drankgebruik van deelnemers onder de 18 jaar is niet toegestaan.

Alle deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels en/of aanwijzingen van de begeleiders van de optocht. Er mag voor, tijdens en na de optocht geen confetti etc. gespoten, gegooid en verspreid worden. tevens glaswerk op of buiten de wagen niet toegestaan.

 

Route.

De start en ontbinding van de optocht is op het Dorstvlegelplein tegenover de kerk/Paulus. De deelnemers zijn verplicht om de hele route uit te lopen/te rijden.

Start optocht is 13.11 uur. Deelnemers in de categorie wagens en praalwagen dienen zich minimaal 20 minuten voor de start van de optocht op te stellen conform instructies van de Senaat. De overige deelnemers uiteraard ook tijdig voor de start van de optocht opstellen.

 

Aanrijroute voor Praalwagens uit de regio:

De aanrijroute is zoals op de bijlage platte grond is aangegeven. Vanaf de van Heemstraweg, afslag Leegstraat, Kennedysingel, Molenstraat, opstellen vanaf kruising Alex Willemstraat/Molenstraat op volgorde van binnenkomst.

 

Afstand.

Sluit goed aan bij de vorige deelnemer, maar houdt minimaal vijf meter afstand.

 

Aansprakelijkheid/verzekering.

Carnavalsvereniging “De Dorstvlegels” is in het geheel niet aansprakelijk en/of kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of schade aan deelnemers en/of derden, ontstaan voor, tijdens of na de optocht.

Elke deelnemer dient het motorvoertuig minimaal W.A.-verzekerd te hebben en vooraf aan de verzekeringsmaatschappij deelname aan de optocht te melden.

 

Vak jurering

Door de senaat wordt uit elke buurt een jurylid aangezocht. Daarnaast is er één reserve jurylid.

Per categorie wordt er door de jury per deelnemer een plaatsingscijfer gegeven.

Publieksstem

Tijdens de optocht worden een beperkt aantal stemkaarten verstrekt aan het publiek. Het publiek kan de stem uitbrengen , binnen de gestelde openingstijden van de stembussen, in de daarvoor bedoelde stembussen.

Jurering

De senaat telt de cijfers van de vakjury en publieksstemmen bijeen. Bij een gelijke stand geeft de waardering van het reserve jurylid de doorslag.

 

Prijzen.

Tijdens het Halfvasten optochtbal in de Paulus aansluitend aan de optocht, worden de optocht prijzen bekend gemaakt.

Voor de prijswinnaars zijn bekers beschikbaar voor wagens(5), groepen(5), individuele (3), praalwagens uit de regio (3)

De eerste prijswinnaars in elke categorie wagen, groepen, individuele, ontvangen tevens een wisselbeker. De wisselbeker komt definitief in bezit wanneer drie maal achtereen de eerste prijs in de categorie is behaald of vijf maal in totaal.

 

Teksten.

Teksten van deelnemers aan de optocht mogen niet kwetsend zijn.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Senaat van carnavalsvereniging ‘De Dorstvlegels’

 

Hulpmiddelen.

Er dient op elke wagen of praalwagen een EHBO pakket en brandblusser aanwezig te hebben.