Prinspagina

Prinspagina Prinspagina

Agenda

Agenda Agenda

Home

Dorstvlegels en Dorstvlegelinnen,

Zaterdag 28 januari , is het carnavals vuur weer ontstoken  tijdens een erg gezellige en spectaculaire pronkzitting. De rode draad van deze avond was FEEST, FEEST  en nog meer FEEST!! Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk de onthulling van onze nieuwe opperheerser; Antoine d’n urste, ook wel bekend als Antoine de Waal.

Alle prins kandidaten kregen hun kans, om te bewijzen wie de beste  zou zijn, om dit jaar voorop in de polonaise te lopen. Het Polonaise carrousel heeft uiteindelijk Antoine als beste kandidaat naar voren gedraaid. Al snel bleek dit de beste keuze voor dit jaar want het FEEST startte direct. Nog voor de officiële installatie, had Antoine bijna alle mensen achter zich lopen in een lange rij. Samen met zijn pages Ilonka Burgers en Rowena Verploegen, was de toon gezet.

De ontspannen sfeer had ook zeker zijn weerslag op de artiesten. Ze werden getrakteerd op een enthousiast publiek , dat spontaan meezong en lachte tijdens de geweldige acts die ze op het toneel lieten zien en horen. Met als apotheose,  het slotfeestje wat Kei Gezellig tijdens hun laatste 1ste pronkzitting op de planken vierde.Geert en Ronald wisten nagenoeg iedereen op de stoelen te krijgen met een medley van enkele kneiters uit hun repertoire.

We zijn enorm trots op Prins Antoine met zijn pages Ilonka en Rowena en we hebben het volste vertrouwen dat zij het vuur laten branden bij jullie en het FEEST gaande zullen houden. Samen met alle enthousiaste Oelewalers gaat dit zeker lukken.

De Dorstvlegels !!