De Jeugdcommissie

Een paar jaar geleden hebben een aantal oud-prinsen, ouders en leden van carnavalsvereniging “De Dorstvlegels” uit Winssen de koppen bij elkaar gestoken om de carnaval voor de jeugd in Winssen nog leuker te maken. Al jaren was er de wens om meer te organiseren voor met name de kinderen tot en met 14 jaar en dit jaar is het dan ook echt zover. De jeugdcommissie van “De Vlegeltjes”, heeft een actieplan opgesteld waarin de doelstelling is vastgelegd dat ze naast een actieve jeugdcarnaval ook nastreven dat er een grotere binding ontstaat van de jeugd met ons dorp. Dit gaan ze de komende jaren vormgeven en de eerste stappen zijn al gezet.  Met behulp van vele vrijwilligers is er al een hoop werk verzet. Tijdens de optocht rijdt er voor het eerst een prinsenwagen mee met daarop “De Vlegeltjes” uit Oelewaal. Deze mocht worden gemaakt in de schuur bij Wim Loeffen aan de Poelsestraat. Daar hebben we als commissie enorm mee geboft want het valt niet mee om een geschikte locatie te vinden waar je zomaar even twee avonden in de week op bezoek mag komen, gereedschap mag gebruiken, de kantine mag gebruiken en steeds hartelijk wordt ontvangen!

Samenwerking

Verder is de raad van elf en het prinsenteam mooi aangekleed met zelf gemaakte steken. Ook hier zijn vele vrijwilligers mee bezig geweest. De jeugdcommissie heeft wat dat betreft geen gebrek aan hulp. Het woord “jeugd” blijkt een toverwoord te zijn om snel veel werk te verzetten en dingen voor elkaar te krijgen.  Er wordt samengewerkt met verschillende partijen zoals de basisschool, het jeugdhonk Winssen, de jeugdcommissie van Roda, carnavalsvereniging “De Dorstvlegels”, muziekvereniging ULTO, scouting Winssen en Ontmoetingscentrum “De Paulus”. Het doet mij goed om te zien hoe betrokken de vele mensen in Winssen zijn. Hier is ons dorpje ijzersterk in.

Tot slot

In Winssen zit carnaval diep geworteld in de gemeenschap. Dat willen we graag doorgeven aan onze kinderen. Door het opzetten van de jeugdcarnaval hopen we dat de jeugd onderling betrokken blijft bij Winssen, zeker als ze de basisschool verlaten. Door samen carnaval te vieren in Winssen blijft de jeugd elkaar zien, ook als ze uitgewaaid zijn naar verschillende middelbare scholen en houden ze voeling met de oudere dorpsgenoten. Vanaf 14 jaar mogen de kinderen bij de volwassenen aansluiten, dus vanaf nu kan iedereen uit zijn dak gaan met carnaval in Oelewaal.

Dit jaar leggen we de accenten bij het samenbrengen van de jeugdafdelingen van de verenigingen om te komen tot een gezamenlijke carnavalsavond op 18 februari. De deelnemende verenigingen, naast de Vlegeltjes, zijn muziekvereniging Koninklijke fanfare ULTO, volleybalvereniging The Weekenders, scouting Winssen en voetbalvereniging Roda ’28.

Daarnaast is de BZT-show nog grootser van opzet. We halen letterlijk alles uit de kast om de wensen van de jeugd van Winssen zoveel mogelijk uit te laten komen. De BZT-band wordt aangevuld met Leo Konings op toetsen en Ben Jacobs en Roel van Beuningen als blazerssectie.

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen: oud prinsen Erik Franken en Hans Gademan, aangevuld met Rowena Verploegen, Ilonka Burgers, Tom Noij en Roel van Beuningen en Borny Reuvers

Alvast veel plezier iedereen tijdens de carnaval!

“De Jeugd Commissie”

Erik Franken, Hans Gademan en Tom Noij

Rowena Verploegen en Ilonka Burgers

Roel van Beuningen en Borny Reuvers

Ook te volgen via Facebook en Twitter mail: jeugdcommissiedorstvlegels@outlook.com